Meny

Vurdering

Vurdering for læring underveis, er minst like viktig som vurdering av læring på slutten av et emne eller semester. Du kan bruke Fronter til begge deler.

Vi vet også at elever har enormt utbytte av egenvurdering. Derfor er det mange muligheter for å gjøre nettopp det i Fronter. Sammen kan lærere og elever velge, og forplikte seg til å følge, strategier som kan hjelpe eleven strekke seg mot sitt neste potensielle læringsnivå.

Når du kobler læringsmål til innleveringer, prøver, forum og oppgaver, kan du spore elevenes fremgang hele veien gjennom, og på slutten av læringsperioden. Bruker du automatisk retting av prøver, kan elevene få tilbakemelding umiddelbart. Spørsmålene kan du legge inn en en spørsmålsdatabase for gjenbruk.

Når du vurderer en innlevering, enten den er levert av en eneltelev eller en gruppe elever, kan du gi kortere kommentarer eller lengre tilbakemeldinger i selve teksten, akkurat der den gir størst læringseffekt. Selv om det kan virke lett, og for noen elever ganske fristende, å kopiere andres arbeid, vi vet vi alle at de lærer mer av å gjøre jobben selv. Fronter har et samarbeid med plagiatkontrollsystemet Ephorus som oppdager kopiert arbeid og presenterer funnene i et oversiktlig dashbord.

Resultatene fra alle skriftlige vurderinger, fra prøver, innleveringer og annet arbeid, ender opp godt dokumentert i elevens portefølje.

Tweets fra @gmfronter

Fronter