Meny

Analyse

Hver elev har en portefølje i Fronter. Den inneholder en kopi av alt skolearbeidet og aktiviteter han eller hun har deltatt i, samt vurdering av innleveringer og prøveresultater. All denne informasjonen er organisert i et resultatmatrise.

Eleven får oversikt over eget arbeid og aktiviteter, og det er bra. Som lærer får du oversikt over alle dine elevers arbeid og resultater, som er enda bedre, fordi dette kan gi deg et veldig godt utgangspunkt for å lage individuelle utviklingsplaner til hver og en.

Når du bruker Individuell utviklingsplan, kan du vurdere elevenes prestasjoner mot bestemte mål. Du vet hvor viktig det er for elevene å reflektere over sin læringsprosess underveis, så oppfordre dem gjerne til å vurdere egen innsats. Du kan også Involvere foreldrene målsettingen, og i å finne strategier som kan hjelpe eleven nå målene sine.

Med all denne informasjonen tilgjengelig på en ryddig og oversiktlig måte, er det lettere å planlegge neste skritt. Du kan jo for eksempel lage en rask Prøve for å teste elevenes kunnskapsnivå før klassen beveger seg inn i nytt territorium. Kobler du prøven til et læringsmål, kan du raskt få oversikt over hvor landet ligger og hvilket nivå det er lurt å begynne på.

Tweets fra @gmfronter

Fronter