Meny
6

Program Fronter Brukerkonferanse 2015

| FRONTER BRUKERKONFERANSE 2015

 Brikkene begynner å falle på plass for årets brukerkonferanse og nye spennende foredragsholdere kommer til dag for dag. Vi oppdaterer dette blogginnlegget jevnlig. Følg bloggen, så holder du deg oppdatert.

Plenumsforedrag:

"Bundet tid"

Siri Kristiansen, kjent fra NRK radio og TV, kommer til Fronters brukerkonferanse og skal hjelpe oss å navigere i ukjent og kjent farvann. Sammen med blant annet daglig leder Nils Olav Sundsteigen skal hun behandle utvalgte scenarier fra skolehverdagen. Vi trenger din hjelp! Meld inn saker du ønsker behandlet til [email protected].

Norsk edtech - Kan læring optimaliseres?

Barn og unge har digital kompetanse som i liten grad utnyttes i læringssammenheng, og Norge er verdensmestre i edtechløsninger. Hva skal til for å utnytte teknologiske muligheter til å skape mer motiverende og smartere organisert læring? Foreleser: Heidi Arnesen Austlid fra IKT-Norge 

Ark&App - læremidler og fag i endring

Øystein Gilje er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Han avslutter for tiden forskningsprosjektet Ark&App som han har ledet de siste to årene på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Forskningsprosjektet Ark&App undersøker bruken av læremidler i planleggingen, gjennomføringen og vurdering av undervisning i fire fag i grunnopplæringen; matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Foreleser: Øystein Gilje

Smart læringsteknologi og nye trender for IT i undervisning, vurdering og læring

Educational Technolgy er blitt «big buzz» og smetter seg elegant inn i innovasjonsretorikken. Men hva snakker vi egentlig om? Hva betyr det egentlig at digitaliseringen har kommet til akademia? Kommer vi til å havne på skraphaugen sammen med Kodak Company? Alle svarene ligger i fremtiden, men noen refleksjoner kan vi allikevel gjøre, - sammen. Foreleser: Linda Therese Johnsen, Seksjonssjef, Seksjon for IT i utdanningen, Universitetet i Oslo

Nyheter fra Fronter

Det siste året har vært en veldig spennende tid for oss i Fronter. Etter 17 år med utvikling av produktet har vi nå en samling av over 80 verktøy. Av alle de verktøyene vet vi at noen er veldig mye brukt, mens andre ikke er like mye brukt. Derfor har vi valgt å arbeide for å gjøre Fronter enklere, og sikre at de viktigste verktøyene og funksjonene er så enkle som mulig å bruke for så mange som mulig. Her kommer vi til å fortelle om hva vi har jobbet med og lansert frem til i dag. Foreleser: Fronter

Eksterne foredragsholdere:

Teknologi i praksis

Mette kommer til å fortelle om hvorfor de har valgt å teste Fronters nye planleggingsverktøy og fordelene med det. Hvordan hun engasjerer elevene i valgfaget Teknologi i praksis og elevene gir gjerne tilbakemelding på hva de ønsker, noe som gir en bra grunn til kravet om kompetansemålet om å teste ut nye teknologiske verktøy. Mette Helgesen, Hvaler ungdomsskole

Hvilke verktøy bruker vi mest og hvorfor?

Tone forteller om verktøyene de bruker mest på Hvaler ungdomsskole og hvorfor de har valgt akkurat disse. Her får du høre om Fronters nye innleveringsverktøy, prøver, nyheter, presentasjons-/fagsider. Du får også høre om hvordan elevene bruker andre verktøy som de har tilgang til via Fronter; som Creaza, Kikora, Office 365 og flere. Foreleser: Tone Gunnersen, Hvaler ungdomsskole

Bruk av Fronter og Office365 for en heldigital skolehverdag

Hvaler ungdomsskole har gått fra å ha tradisjonelle arbeidsplaner på papir og kladdebøker, til et digitalt læringsmiljø i Fronter og bruk av Office365 og spesielt OneNote som digital ringperm for notater og samarbeid. Her viser de hvordan bruk av Fronter og Office365 har endret og bedret arbeidsflyten for elever og lærere. Foreleser: Tone Gunnersen, Hvaler ungdomsskole

Program for undervisningskvalitet

Ved Norges Arktiske Universitet (UIT) har de jobbet med prosjektet Fleksibel utdanning. Prosjektets formål er å utvikle fleksible studieopplegg, og god bruk av IKT i tilrettelegging av læringsaktiviteter. Jelena Larsen kommer for å vise frem eksempler på produksjon av digitale læremidler i Fronter og Åpne digitale ressurser (uDig). Foreleser: Jelena Larsen, UIT – Norges Arktiske Universitet

Pedagogisk bruk av Mål og IUP

“Min lærerprofil” er et prosjekt satt i gang av PPU-lærerne ved Institutt for pedagogikk, UiA. Vi har sett på målmodulen, IUP og prøveverktøyet for å finne den beste måten for studentene å evaluere sin egen måloppnåelse og utvikle sin lærerprofil i løpet av 2 års studier. En viktig del av prosjektet er at studentene selv skal være med å utforme og endre målene. Foreleser: Siren Vegusdal, Universitet i Agder

Vurdering for læring 

En viktig og stor oppgave som er blitt overkommelig og artig. All dokumentasjon mht vurdering, som etter hvert ble et stort krav i skolen, begynte å vokse oss over hodet. Etter å ha hatt Vurdering for læring som et satsingsområde i to år synes vi at vi har funnet en god måte å vurdere eleven på. Etter systematisk arbeid med IUP på Fronter, har vi nå et verktøy som gjør vurderingsarbeidet vårt levelig. Foreleser: Idunn Skårsmoen og Oddveig Uv Værnes, Rennebu kommune

Video i undervisningen – flipped learning

I fjor hadde Gunhild et foredrag på brukerkonferansen om hvordan hun ønsket å ta i bruk video i undervisningen. Hennes visjoner var å få økt læring, mer engasjerte elever og bedre tilpasset undervisning. Da hadde hun brukt Flipped learning en drøy måned. Nå kommer hun tilbake for å fortelle oss hvilke effekter og erfaringer hun har gjort seg etter å ha jobbet med dette i over ett år. Foreleser: Gunhild Rustad, Lardal ungdomsskole.

Internasjonalisering av nettbaserte kurs

Det nettbaserte mastergradsstudiet i Development Management har ti-årsjubileum. Studiet har fått priser for godt læringsmiljø, har høy gjennomføringsgrad og resultater over gjennomsnittet. Gjennom E-teaching kurs har vi utdannet hjelpelærere, "tutors", slik at det skal være mulig å lykkes med to års heltidsstudier på nett. Nå har vi hjelpelærere i Uganda og Ghana som veileder norske og internasjonale studenter. Vi ser på hvordan man kan internasjonalisere nettbaserte kurs, og hva som skal til for et godt læringsmiljø i et virtuelt klasserom. Foreleser: Sven Åke Bjørke, Universitetet i Agder.

Hvordan fange, samt holde, studentenes interesse?

Hva er gode videoer i undervisningen? Hvordan fange og holde studentenes interesse? Vi ser på muligheter for å akrivisere studentene ved å benytte interaktive videoer som fra Viddler, HapYak, ViewStart o.l. Videre ser vi på hvilke anbefalinger som følger etter en analyse av nær 7 millioner videovisninger. Foreleser: Steinar Hov, Prosjektleder ved Enhet for teknologistøttet læring, Høgskolen i Gjøvik

Fronterforedrag:

Supportlab

I tillegg til foredragen så har vi Supportlab med på turen. Møt vårt fantastiske supportteam på båten. De gleder seg til å møte dere og svare på spørsmål. Supportlabben er åpen begge dagene.

Overgang til nytt skoleår

Hva er det viktig for meg som administrator å ha oversikt over ved overgang til nytt skoleår?
· Skal rom gjenbrukes, arkiveres eller slettes? · Hva skjer med importerte grupper? · Nye/gamle brukere? · Mange bytter adminsystem. Hvilke konsekvenser får det for Fronter? · Og hva med Feide? Foreleser: Fronter

Sikkerhet i Fronter

Hva betyr informationssikkerhet for digitale læringsmiljøer, hva truer informasjonssikkerheten, og hvordan kan jeg bidra til bedre sikkerhet? Vi ser også på hvordan Fronter jobber med sikkerhet. Foreleser: Fronter

Aktivisering av elever

Måling av kunnskap. Vi ser på hvilke verktøy i Fronter du kan bruke for å få elevene til å ta aktiv del i sin egen læringsprosess. Foreleser: Fronter

Fronter på mobil - veien videre

Hva kan Fronter tilby på mobile enheter i nettleser eller app for å gjøre hverdagen enklere? Workshop. Foreleser: Fronter

Fronter - neste skritt

Vårt arbeid med å utvikle Fronter til et profesjonelt verktøy for lærere fortsetter. I løpet av 2015 kommer vi til å lansere noen etterspurte nyheter. Og når vi ser frem mot 2016, ser vi enda større muligheter! Foreleser: Fronter

Innleveringer, Office 365 og mobil

Med nye verktøy kommer nye muligheter! Fronter presenterer hvordan du kan gjøre innleveringer med Office365 og vår nye mobilapp. Kom og se, og lær mer om hva du må tenke på når du tar dette i bruk hos deg. Foreleser: Fronter

Fronter og planer fremover 

Det er god temperatur på debatten om læreplaner,mål og vurdering i norske medier for tiden. Vi presenterer våre tanker rundt dette, og inviterer til uformell samtale med Fronters produkt-team om læreplaner, mål og vurdering i læringsplattformen. Hvordan kan Fronter legge til rette for læreren i vurderingsløpet? Hva er viktig for elevene og foreldrene? Foreleser: Fronter

Planleggingsverktøyet

Vi har høyt fokus på mål, også i arbeidet med planleggingsverktøyet. I denne sesjonene presenterer vi hvilke muligheter du har, og hvordan du skal komme i gang med å bruke Planleggingsverktøyet på skolen din. Foreleser: Fronter

Rapport fra Support

Vi går gjennom de spørsmålene vi får mest av på Fronter support. Vi vil også dele informasjon om hvilke resurser vi har til hjelp, og hvor du kan finne dem. Vi ser også spesifikt på hvilke verktøy som er tilgjengelige for deg som jobber med brukerdata-import fra forskjellige administrative systemer. Foreleser: Fronter 

Utstillerforedrag:

SMART LAB – lag aktiviteter på 1-2-3

Har du lyst til å lage proffe interaktive oppgaver til/sammen med elevene dine? Vi viser deg hvordan i SMART Notebook versjon 15.1. Det blir også en gjennomgang av andre nyheter i programvaren. Foreleser: Interactive Norway

SMART undervisning i VGS og Høgskolesektoren

Med undervisningsprogramvaren SMART Notebook har du uendelig mange muligheter til å drive variert og spennende undervisning, enten du underviser i realfag, språkfag, samfunnsfag eller praktiske fag. Vi viser deg noen praktiske eksempler som du enkelt kan ta i bruk i ditt klasserom.
Dagens elever og studenter, har tilgang til PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner, og disse kan man koble til din undervisning. Elevene blir da aktive deltagere, uansett om de er fysisk til stede i klasserommet, eller ikke. Foreleser: Interactive Norway

Dybdelæring på kreativ måte med Creaza

Creaza har lansert en rekke nyheter. Mindomo er helt ny med mye ny funksjonalitet, deriblant mulighet for samarbeid i sanntid. Cartoonist er helt ny og masse nytt innhold er lansert. For de som bruker iPad er det kommet helt ny Mindomo-app og helt ny Cartoonist-app.

I presentasjonen viser vi nyhetene, samt hvordan bruk av tegneserieverktøy, filmredigering, lydredigering, tankekart og presentasjon kan fremme dybdelæring hos elevene. I Creaza skaper læreren den faglige konteksten med hjelp av oppgavebanken og elevene produserer og dokumenterer sin kunnskap på motiverende og kreativ måte. Foreleser: Creaza

Effektiv og smart bruk av hjelpemidler i skolen

Det finnes mange løsninger for bruk av digitale lære- og hjelpemidler i skolen. Lingit ønsker at samspillet mellom skolens aktører, IT-ansvarlige, lærerne og elevene som bruker programmene, skal bli enklere og gi mer effektiv og smart bruk. Vi presenterer en løsning som forenkler dette samspillet og forvaltning av lisenser. I tillegg ser vi på hvordan Textpilot og Lingdys kan øke elevenes selvstendighet og gjøre undervisningen mer effektiv samt hvilke krav skolen bør sette til i slike verktøy. Foreleser: Lingit

Konkrete tips til effektiv bruk av digitale læremidler

Det er forskjell på å ha et digitalt læremiddel og det å faktisk bruke det. Fra bruk til god bruk og økt læringseffekt er det enda et sprang. Kan lærere gjennom metodisk eksperimentering med ulike digitale løsninger oppnå bedre læring? I hvor stor grad skal nettbrettet eller laptopen erstatte læreboka på elevenes arbeidspult? Og hvordan skal vi sikre at det som blir kjøpt inn av digitale læremidler, faktisk blir brukt riktig og kommer til nytte i undervisningen? I Kikora har vi opparbeidet oss en del erfaringer rundt dette som vi ønsker å dele med flest mulig. Foreleser: Kikora

Lær Kidsa Koding! Fremtidens språk må læres

Dagens generasjon vokser opp med smartelefon i lomma og nettbrett i sekken, men vet de egentlig hvordan disse “dingsene” fungerer? Lektorstudent Lars Klingenberg skal fortelle om hvordan man kan ta i bruk fremtidens språk, koding, i skolen og på hjemmefronten. Dette er ment som et inspirasjonsforedrag til alle lærere som har tenkt tanken på å ta i bruk koding i undervisningen eller som bare er nysgjerrige på hva koding er for noe.  Foreleser: Lars Klingenberg, Kodeklubben

From Ephorus to Turnitin! 

Together we improved the quality of our services. As a result of this merger customers will be even better equipped to verify the authenticity of dissertations and academic papers with more accurate Originality Reports. In this seminar we want to share with you Turnitin’s vision for revolutionizing the experience of writing to learn. Presenter: Turnitin  (previously Ephorus)

Nye læremidler for nettbrett og pc

I dette froedrag kommer CyberBook til å fortelle om hvilke omfattende nettressurser dem har lansert i år. For eksempel i engelsk, matematikk og norsk 2 som kan brukes på nettbrett, trykkfølsomme skjermer, interaktive tavler og pc-er, en-til-en, i stasjonsundervisning eller i grupper av ulik størrelse. Foreleser: CyberBook

Les mer om konferansen og meld deg på her.

0 kommentarer
Her kan vi lære av hverandre. Legg igjen en kommentar for å starte diskusjonen.

Om bloggen

«Hvordan ser dagens og fremtidens utdanning ut fra vårt ståsted? Vi kommer til å dele våre tanker med deg og håper du deler dine med oss.»

Tweets fra @gmfronter

Fronter