Meny
3

Fronter tilbyr nå støtte for registrering mot 10% fraværsgrense

| FRONTER BLOGG

I henhold til opplæringslovens §3-3, som var gjeldende fra og med skoleåret 2016/17, vil elever ved videregående skoler, som har mer enn 10% fravær i enkeltfag, ikke få karakter i dette faget. Fronter har nå lagt til en ny funksjonalitet i vår Fraværsmodul, som gjør det mulig å registrere og å følge med på fraværsprosenten i enkeltfag. Så vidt vi vet er Fronter eneste læringsplattform som tilbyr dette som en integrert tjeneste.

Denne funksjonaliteten er nå tilgjengeliggjort for alle videregående skoler som benytter Fronter. (Gi oss beskjed dersom din skole ikke har tilgang, og du mener den skulle hatt det.) For å begynne å bruke registering mot fraværsgrensen, må først administrator klargjøre funksjonaliteten for din skole. Her finner du en video som viser hvordan du som administrator setter dette opp; https://www.youtube.com/watch?v=suc9TD8JKGg

Selv om din skole allerede har begynt å føre fravær, vil dette fraværet også bli registrert opp mot fraværsgrensen på 10%, så lenge administrator har registrert denne funksjonaliteten på de fraværskoder dere allerede bruker. (Vær oppmerksom på at dersom Administrator har lagt til en ny fraværskode for denne typen fravær – etter at den nye funksjonaliteten ble lagt til 30. august 2017, så må fraværsregistreringen også oppdateres mot denne nye koden).

Som faglærer og/eller kontaktlærer, trenger du kun å registrere fravær på samme måte som tidligere. Du vil se at du har fått et nytt valg – ”Fraværsgrense”, og her kan du se hvilke elever i dine fag som har fravær. Listen er sortert slik at de elevene med høyest fravær vises øverst. Du finner en kort instruksjonsvideo her; https://www.youtube.com/watch?v=e4iEJMut4YI

OBS: Legg merke til at foreløpig vil ikke fravær ført som heldagsfravær, bli registrert mot 10% Fraværsgrensen. Du må da i tillegg til å registrere heldagsfravær, OGSÅ registrere fravær på hvert enkelt fag. Vi er i ferd med å undersøke om det i fremtiden er mulig å slippe en slik dobbeltregistrering.

Vi håper du finner den nye funksjonaliteten nyttig. Ut over høsten vil vi gjøre noen oppgraderinger. Det vil meget snart bli mulig for elever og foreldre å følge med på fraværsprosenten. Senere vil vi legge til filter som gjør det lettere å finne den informasjonen du er ute etter, samt mer informasjon om den gruppen du i øyeblikket ser på. Gi oss gjerne tilbakemeldinger dersom det er andre ting du savner når det gjelder den nye funksjonaliteten.

Lykke til med å holde fraværsprosenten nede for dine elever i det kommende skoleåret!

Om bloggen

«Hvordan ser dagens og fremtidens utdanning ut fra vårt ståsted? Vi kommer til å dele våre tanker med deg og håper du deler dine med oss.»

Tweets fra @gmfronter

Fronter