Meny
5

Et enklere Fronter

| FRA DAGLIG LEDER, NILS OLAV SUNDSTEIGEN

I 17 år har Fronter bygget funksjonalitet som har vært etterspurt i Norden og i Europa. Slik har læringsplattformen vokst til en samling på nesten 100 verktøy, og det er nesten ikke den ting du ikke kan gjøre i Fronter.

Det er bare det at så få faktisk gjør det. De aller fleste bruker bare noen få funksjoner. Hvorfor er sånn?

Når vi snakker med dere - og i brukerundersøkelser - får vi et høyt og tydelig svar:

Ikke prøv å gjøre alt. Bli skikkelig gode på de pedagogiske verktøyene lærene bruker hver dag.

Paradokset er likevel at anbudene vi svarer på fremdeles etterspør mer og mer funksjonalitet. De stiller derimot ikke like tydlige krav til brukervennlighet og intuitiv utforming av funksjonalitet.

Våre dyktige, og utålmodige, medarbeidere sier at skvisen mellom det man må lage for å svare på anbud og det de vil lage - det som faktisk vil gjøre livet enklere, bedre, morsommere og mer effektivt for lærere - gjør vondt.

Derfor sier vi at nok er nok. Fronter er blitt for mye og det har gått på bekostning av brukervennligheten. Vår produktutvikling fremover vil handle om å gjøre tjenesten enklere.

Vi kommer til å  bruke mindre tid på perifer funksjonalitet som tar ressurser fra prosjekter som skal gjøre Fronter mer mobil, mer brukervennlig og mer inspirerende. Vi bygger nytt, og det nye er tilpasset hastighetene vi er blitt vant til, alle de nye enhetene vi bruker og nye forventninger til hvor enkelt ting skal kunne gjøres på nett.

Det betyr at vi ikke lenger vil svare på anbud med må-krav som kun et fåtall vil ta i bruk  - for vi har ikke tid til å bygge funksjonalitet som ikke støtter lærerens arbeid. Vi inviterer heller innkjøpsavdelingene til dialog. Tiden er moden for å tenke nytt, ikke bare legge til mer. Denne reisen har begynt:

Se på den nye Planleggeren, bygget etter prinsippet mobil først, i tett samarbeid med lærere og elever som har brukt, testet og gitt tilbakemelding under hele utviklingsperioden. Dette, sier lærerne, er noe vi trenger og som støtter det kreative og pedagogiske arbeidet.

I tillegg kommer en ny app. Målet er ikke å gjenskape hele Fronter på mobilen, men å gjøre det lett for brukerne å gjøre de tingene de ønsker å gjøre på telefonen og nettbrettet. I versjon 1 tar vi det viktigste først; appen  gir varslinger om innleveringer, prøver og relevante nyheter. Den varsler også eleven når en oppgave eller prøve er ferdig vurdert. Og, den gir mulighet for opplasting av filer. Et lite prosjekt som vi tror vil gjøre en stor forskjell.

Denne nye websiden skal støtte opp om den tette dialogen vi trenger å ha med lærere og vi håper at vi klarer å engasjere dere til å ta del i samtalen.

Teknologien utvikler seg utrolig raskt og mulighetene er enorme for de som tør gripe dem. Vi tør. Og det betyr at noen av de gamle måtene å utvikle - og kjøpe - teknologi for skolene på, må forlates. Men kompetansen, læringen vi har gjort oss gjennom Fronters historie, og ikke minst relasjonen til de mange tusen skolene som bruker Fronter, den tar vi med oss videre.

0 kommentarer
Her kan vi lære av hverandre. Legg igjen en kommentar for å starte diskusjonen.

Om bloggen

«Hvordan ser dagens og fremtidens utdanning ut fra vårt ståsted? Vi kommer til å dele våre tanker med deg og håper du deler dine med oss.»

Tweets fra @gmfronter

Fronter